پایان نامه کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر  

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده ی تحصیلات تکمیلی، گروه روانشناسیپایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشدگرایش…

پایان نامه رابطه بین سبک های تربیتی والدین با مهارت اجتماعی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیپردیس تحصیلات تکمیلی علوم تحقیقات هرمزگان  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : روان…

پایان نامه تاثیر آموزش­های فرزند پروری در بهبود عملکرد کودکان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلی  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی…

پایان نامه زوج درمانی گروهی بربهبود رضایت زناشویی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی دانشگاه فردوسی واحد بین‌الملل پایان‌نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی عنوانبررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی…

پایان نامه اثربخشی روایت درمانی برافسردگی زنان خانه دار

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیعلوم و تحقیقات واحد یزد  پایان نامه کارشناسی ارشدرشته روانشناسی عمومی((M.A   عنوان:بررسی اثربخشی روایت درمانی…

پایان نامه بررسی اثربخشی درمان ذهن­ آگاهی بر نشخوارفکری

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیعلوم و تحقیقات واحد یزد  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A.)گرایش:  عنوان: بررسی اثربخشی درمان…

پایان نامه اثر بخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر انگیزه تحصیلی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمساردانشکده علوم تربیتیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (MA)رشته روانشناسی گرایش…

پایان نامه اثر الکتروشوک بر انواع توجه شنیداری بیماران اختلال­های خُلقی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی دانشگاه: تبریزدانشکده: علوم تربیتی و روانشناسیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوانبررسی اثر الکتروشوک بر…

پایان نامه اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های اختلال توجه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی دانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)گرایش :بالینی عنوان :اثربخشی نوروفیدبک با و…