دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : شایستگی­های مدیریتی از منظر حضرت مولی الموحدین و تطبیق آن با مثنوی مولوی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحدخلخال

پایان نامه کارشناسی ارشد(M.A) رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

شایستگی­های مدیریتی از منظر حضرت مولی الموحدین و تطبیق آن با مثنوی مولوی

استاد راهنما:

آقای حجت اله درخشان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

2-1 بیان مساله 3

3-1  پیشینه تحقیق. 4

4-1 فرضیه ­ها 4

5 -1 روش تحقیق. 5

فصل دوم ویژگی­های مدیر شایسته از منظر تئوری­های مدیریت و از دیدگاه مدیریت اسلامی

مقدمه: 6

1-2  شایستگیهای مدیریتی از منظر تئوریهای مدیریتی. 6

2-2 مکتب ویژگیهای رهبری. 8

3-2  شایستگیهای مدیریتی از منظر مبانی مدیریت اسلامی. 13

4-2 دورنمایی از تاریخ مدیریت اسلامی. 13

5-2 ویژگیهای مدیر شایسته از منظر مدیریت اسلامی. 14

1-5-2  داشتن ایمان و ارتباط با خداوند 14

2-5-2 وحدت و هماهنگی در مدیریت. 15

3-5-2 مشارکت عمومی. 16

4-5-2 آخرتگرایی در هدف گذاری. 17

5-5-2 اعمال مدیریت بر اساس اختیار نه اجبار. 17

6-5-2 اعمال مدیریت بر اساس بصیرت نیروها 17

7-5-2 داشتن مهر و  عطوفت. 18

8-5-2 داشتن سعۀ صدر. 18

9-5-2 قضاوت و داوری. 19

فصل سوم بررسی زندگی آراء و اندیشه­ های حضرت علی (ع) و مولانا

1-3 بررسی زندگی آراء و اندیشه های حضرت علی (ع) 20

1-1-3  زندگی حضرت علی (ع) 20

2-1-3 آراء و اندیشه­ های حضرت علی (ع) 23

3-1-3 اعجاز نهج البلاغه 26

1-3-1-3 مطابقت با مقتضای حال مخاطب: 27

2-3-1-2 توجه به اغراض متکلم 28

3-3-1-3 استفهام انکاری. 28

4-3-1-3 ایجاز. 29

5-3-1-3 تشبیه 30

6-3-1-3 کنایه 31

2-3 بررسی زندگی آراء و اندیشه­ های مولانا 31

1-2-3   زندگی مولوی. 31

2-2-3 آراء و اندیشه­ های مولوی. 33

3-2-3 آثار مولوی. 42

فصل چهارم بررسی ویژگیهای مدیر شایسته از منظر قرآن و نهج البلاغه

مقدمه: 46

1-4 برخی ویژگیهای کارگزاران اسلامی: 48

1-1-4 اهلیت و شایستگی. 48

2-1-4 اخلاص… 48

3-1-4 سخت گیر در اجرای حق و عدالت. 48

4-1-4 خواستار صلاح و اصلاح. 48

5-1-4 اهل عمل. 49

6-1-4 بالا بردن ارزش انسان. 49

7-1-4 آماده برای دفاع. 49

8-1-4 اخلاق مسئول در جامعه اسلامی. 49

9-1-4 تواضع راستین. 50

10-1-4 ایمان داشتن به انسان. 50

11-1-4 روحیه ایثار و ساده زیستی. 50

2-3 ویژگیهای فرمانروا و کارگزار در نظام دینی. 50

1-2-4 در راه انسان و سعادت او 50

2-2-4 زندگی ساده 51

3-2-4  حقوق مردم و پایداری برای تثبیت و نگاهداری آن. 51

3-4 اوصاف حاکمان و کارگزاران اسلامی. 52

4-4 وظایف حاکمان و کارگزاران. 54

5-4 وظایف مردم در برابر حاکم اسلامی. 59

6-4 ویژگیهای مدیر شایسته در نهج البلاغه حضرت علی(ع) 60

7-4 معیارهای شایسته سالاری مدیران در نهج البلاغه 62

1ـ7-4  خدا محوری و تقوا 63

2ـ7-4  ایمان. 64

3ـ7-4  اخلاص… 64

4ـ7-4  بصیرت: 65

5ـ7-4  تخصص و تجربه 65

6ـ7-4  سعه صدر. 65

1-6-7-4 حلم و بردباری. 66

2-6-7-4 مقاومت در برابر مشکلات. 66

3-6-7-4 تحمل افکار مخالف: 67

7-7-4 تواضع و فروتنی. 67

8-7-4 حسن خلق و گشاده رویی. 68

9-7-4 رفق و مدارا 68

10-7-4 عفو و بخشش.. 69

11-7-4 انتقاد پذیری. 69

12-7-4 وفای به عهد 69

13-7-4  قاطعیت. 70

14-7-4 تغافل و چشم پوشی. 70

15-7-4  اعتقاد به آخرت و روز حساب. 71

16-7-4 رعایت عدل و انصاف.. 71

17-7-4  عدم تعلق به دنیا 72

18-7-4 امانتداری. 72

19-7-4 مشورت کردن. 73

20-7-4 داشتن حسن شهرت و نداشتن سوء پیشینه 74

20-7-4 پاکی و صلاحیت خانوادگی. 74

21-7-4 ساده زیستی. 75

22-7-4 شجاعت. 75

23-7-4 عبرت از پیشینیان. 76

24-7-4 نظم و انضباط. 76

25-7-4 عنایت به کارکنان. 77

26-7-4  مردمی بودن و جلب رضایت آنان. 77

27-7-4 احترام به سنتها 78

28-7-4  اشراف.. 78

29-7-4 صداقت. 78

30-7-4 مردم داری و ارباب رجوع. 79

31-7-4 امر به معروف و نهی از منکر. 79

32-7-4 پرهیز از شتابزدگی. 80

33-7-4 تقسیم کار. 80

8-4 نتیجه گیری. 80

فصل  پنجم ویژگی­های یک مدیر شایسته از منظر مولانا

مقدمه: 82

نتیجه‌گیری. 97

منابع و مأخذ: 98

چکیده:
مدیران در سازمانها به عنوان سرمایه ­هایی استراتژیک تلقی می­شوند چراکه با برقراری ارتباطی قوی، منابع انسانی سازمان را در راستای اهداف انسانی و ماموریت­های ازمان را هنمایی و هدایت می­ کند. با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت در نظام­ها وسازمان­های بین المللی و ترویج مدیریت نوین بر آن شدیم تا با تبیین دیدگاه ­های مولوی به عنوان مدیری مدبر و کارآمد گامی هرچند کوتاه در احیای این تفکر شیعی برداریم؛ چرا که امروزه جزئیات این مبانی دینی به عنوان یک نظریه جدید علمی و کاربردی با موفقیت قابل اجرا است. مقاله حاضر با بررسی منابع ذکر شده دارای دو بخش عمده است: بخش اول به تبیین مبانی علم مدیریت، و وابسته­های آن پرداخته است که می تواند زمینه تطبیق این نظریه را با افکار و آرای مولوی مهیا کند. بخش دوم نیز به تبیین تئوری و مبانی اعتقادی مولوی در مدیریت و عناصر و ارکان آن سازماندهی، برنامه ریزی، کنترل، نظارت، هماهنگی – شایسته سالاری و ویژگیهای مدیران موفق به بررسی اقسام سوء مدیریت و معضلات نظام مدیریتی می پردازد. ذکر نمونه­های موفق، نقش مناسبات انسانی، و از همه مهمتر مدیریت عشق و خصوصیات این مدیریت از دیگر موضوعات مطرح شده در این پژوهش است.

1-1 مقدمه
از آنجایی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در گردونه هستی در جایگاه اعلی و بی همتایی قرار دارد و در پیشگاه پروردگار یکتا افضل انسان­ها بعد از پیامبر گرامی اسلام است کسی  یارای مقایسه و مقابله با ایشان را ندارد فلذا در این پایان نامه گرد آوری شده، از این حیث که توان مقایسه وجود ندارد و ما هم قصد مقایسه را نداشته­ایم، بیشتر بررسی این موضوع حائز اهمیت است که مدیریت را از دیدگاه حضرت علی (ع) و مولانا مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم  سپس به تطبیق علوم مدیریتی جدید با عبارت ها و جملات آن حضرت در باب مدیریت و ابیات جناب مولانا در این باب، به این منظور که کدامیک کارآمدتر و موفق­تر خواهند بود و کدامیک توانایی موفق­تر مدیریت جامعه امروزی را خواهند داشت، پرداختیم.

به این ترتیب در تحقیق پیش رو ابتدا با گذری بر عقاید و آراء امیر المونین با علم مدیریت و به طور کلی یک مدیر شایسته آشنا میشویم و به بررسی جوانب یک مدیریت شایسته میپردازیم و سپس با بررسی آراء مولانا به بررسی این موضوع از منظر مولانا پرداخته­ایم.

امید است انشاالله این بررسی مورد استفاده قرار گیرد و خوانندگان محترم بدانند که از این منظر که علم مدیریت از دیدگاه علی ابن ابی طالب در نامه­ها وحکمت­های نهج البلاغه اظهر من الشمس است این مجموعه جمع بندی شده است.

تعداد صفحه : 92

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147930]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

Tags: